Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 

 

             Za podporu děkujeme:

sklarska_skola.JPG

Soutěžní přehlídka popularizace SCIAP

 

Soutěžní přehlídka

 

popularizace vědy SCIAP

 

Soutěžní přehlídka SCIAP (SCIence APproach) vznikla v roce 2011 z iniciativy Odboru popularizace vědy a marketingu Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

Soutěžní přehlídku popularizace vědy vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. (dále pod zkratkou SSČ AV ČR).
 
SSČ AV ČR zajišťuje především infrastrukturní činnosti a služby pro AV ČR a její pracoviště. Je samostatným právním subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. SSČ se soustředí především na aktivity v těchto oblastech:
popularizace vědy, informační technologie, elektronické komunikace, správa sítí, databank a informačních systémů; vydávání vědeckých a odborných publikací, vědecky zaměřených periodik pod značkou Academia, provozování knihkupectví, internetového knihkupectví, antikvariátu a literárních kaváren; vydávání Akademického bulletinu – oficiálního měsíčníku AV ČR; pořádání konferencí, školení a odborných seminářů, kulturně-vzdělávacích aktivit a výstav; poskytování právního poradenství, patentových a licenčních služeb; správa nemovitostí, provoz vlastních ubytovacích a stravovacích zařízení, bytového hospodářství, investorsko-inženýrská činnost; mediální, marketingová a propagační podpora AV ČR a jednotlivých divizí atd. www.ssc.cas.cz
 
Popularizaci vědy se ve Středisku společných činností AV ČR, v. v. i., věnuje Odbor popularizace vědy a marketingu, který je součástí Divize vnějších vztahů.
 
Manažerem soutěže je Jana Dobešová.
 
Kontakt:
Mgr. Ilona Petrová – manažer projektu

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Odbor popularizace vědy a marketingu
Národní 1009/3

tel: +420 221 403 230
e-mail: petrova@ssc.cas.cz