Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 

 

             Za podporu děkujeme:

sklarska_skola.JPG

SCIAP  › Aktuálně  › news

Workshop Sciap 2016 - Jak být lépe vidět?

 

Soutěžní přehlídka

 

popularizace vědy SCIAP

 

Soutěžní přehlídka SCIAP (SCIence APproach) vznikla v roce 2011 z iniciativy Odboru popularizace vědy a marketingu Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

Pražská vila Lanna hostila již popáté popularizátory vědy z celého Česka. Ti se sešli 14. června 2016 na neformálním setkání s názvem Workshop SCIAP 2015, aby se navzájem podělili o své zkušenosti a podiskutovali na zastřešující téma workshopu „Jak být lépe vidět“.

 

 

Workshopu se zúčastnilo 58 popularizátorů vědy z 30 institucí. Zástupci dvou desítek organizací představili na 26 projektů, kterým se věnovali v roce 2015. Všechny příspěvky rozvířily okamžitou živou debatu publika a diskuse pokračovaly i o přestávkách.

 

Během svých vystoupení sami jednotlivci mj. hovořili o tom, jakým způsobem zviditelňují své projekty a co ten který postup obnáší; shodli se, že popularizace vědeckého projektu vždy vyžaduje čas, energii, vytrvalost, víru v projekt, nekonečnou trpělivost s byrokracií, zdokonalování se v moderních technologiích, ale také například spolupráci s mnoha dalšími subjekty.

 

Přestože za zmínku by stál každý z příspěvků, přibližme si alespoň některé:

Díky inženýrkám Lence Matulové a Michaele Vondráčkové z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR si účastnící mohli vyzkoušet práci s geopolymerem – potenciálně (nejen) stavebním a uměleckým materiálem, jehož kořeny zdá se sahají až do starověku.

Pan doktor Oto Kéhar z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni přítomným předvedl, jak dostat rybičku do 2D akvária pomocí vrtačky a také demonstroval složitost přistání na Měsíci.

Příspěvkem Vycházky po hřbitovech zaujal pan doktor Jiří Martínek z Historického ústavu AV ČR. Od představení projektu se volně přešlo k debatě o konkrétních hřbitovech a hrobech. Nepřeberné množství znalostí okořeněné zdravou dávkou černého humoru všechny přítomné pobavilo.

 

Prezentace popularizačních projektů doplnily dvě přednášky na téma Věda, média a PR. Zatímco v první prezentaci se účastnici od Dity Fuchsové, lektorky komunikačních dovedností a PR poradkyně, dozvěděli, čeho se při psaní textů do médií vyvarovat, ve druhé přednášce Ondřeje Vrtišky, redaktora časopisu Vesmír byli poučeni, jak svůj výzkum efektivněji zviditelnit nejen v televizi, ale také na sociálních sítích a webových stránkách.


Workshop SCIAP každoročně následuje po Soutěžní přehlídce SCIAP. Jde o celodenní přátelské pracovní setkání pozvaných popularizátorů vědy. Účastníci workshopu si navzájem představují své projekty, na nichž právě pracují nebo které se v nedávně době uskutečnily. Prezentované projekty spolu s institucemi tak mají možnost se zviditelnit. Účastníci z vystoupení čerpají inspiraci, sdílejí navzájem své zkušenosti, naučí se něco nového, co jim může pomoci s jejich popularizační činností, navazují novou spolupráci.
Právě nově navázané kontakty, sdílení zkušeností a inspirace k další popularizační činnosti je tím nejdůležitějším cílem a výsledkem workshopu SCIAP, který organizuje Středisko společných činností AV ČR za podpory Akademie věd ČR.

 

Reportáž z Workshopu Sciap 2016

 

 

12. 7. 2016