Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 

 

             Za podporu děkujeme:

sklarska_skola.JPG

SCIAP  › Aktuálně  › news

Soutěžní přehlídka popularizace vědy SCIAP

 

Soutěžní přehlídka

 

popularizace vědy SCIAP

 

Soutěžní přehlídka SCIAP (SCIence APproach) vznikla v roce 2011 z iniciativy Odboru popularizace vědy a marketingu Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

Ve středu 13. dubna 2016 vyvrcholil 5. ročník Soutěžní přehlídky popularizace vědy SCIAP, a to slavnostním předáním cen SCIAP 2015 dvaadvaceti vítězům soutěže SCIAP ve vile Lanna. Organizátoři soutěže, Středisko společných činností Akademie věd ČR, obdrželi rekordních 85 přihlášek od 39 různých institucí, jejichž popularizační aktivity byly realizovány na území ČR nebo v českém jazyce v roce 2015. Bylo rozděleno 21 cen mezi vítěze 7 soutěžních kategorií (3 nejlepší místa v každé kategorii). Novinky pro letošek byly hned dvě: do soutěže přibyla nová kategorie a také byla vyhlášena Speciální cena poroty.

 

 

Příspěvky hodnotila čtrnáctičlenná nezávislá odborná komise, složená z odborníků z různých oblastí, kteří s popularizací vědy mají značné zkušenosti. Hodnocení podléhalo čtyřem kritériím a každý příspěvek mohl získat až 100 bodů. 1. kritériem byla originalita, za kterou mohl každý příspěvek získat až 25 bodů, za sdělnost max. 40 bodů, za 3. kritérium efekt max. 25 bodů a až 10 výjimečných bodů mohly příspěvky získat v rámci kritéria ostatní. Tři příspěvky s nejvyšším počtem bodů v rámci každé kategorie získaly cenu SCIAP 2015. Mezi oceněnými byli zástupci univerzit, ústavů Akademie věd ČR, science center, webových portálů i jednotlivců.


Ceny pro letošní ročník opět navrhla a vyrobila Uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov. Vítězům předávali sošky spolu s pamětními listy: zástupce Akademie věd ČR - prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (člen Akademické rady) a zástupci SSČ AV ČR - JUDr. Jiří Malý (ředitel SSČ AV ČR) a PhDr. Kateřina Sobotková (ředitelka divize Vnějších vztahů).


Úvodních projevů se zhostili prof. PhDr. Pavel Janoušek CSc. a PhDr. Kateřina Sobotková. Slavnostní večer moderoval novinář, publicista a moderátor pan Václav Žmolík z Českého Rozhlasu za hudebních vsuvek kytaristy pana Jaroslava Šindlera, pedagoga z Konzervatoře Jaroslava Ježka. Mezi váženými hosty byli také místopředsedové Akademie věd ČR, v. v. i.: RNDr. Jan Šafanda, CSc. (místopředseda 1. vědní oblasti) a prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (místopředseda 2. vědní oblasti).


„Úroveň soutěžní přehlídky SCIAP a počet přihlášených projektů má každoročně vzestupnou tendenci“, prohlásil JUDr. Jiří Malý, ředitel Střediska společných činností AV ČR.
 

15. 4. 2016